Otvoreni konkursi

Konkurs
Mjesto rada
Rok prijave

Budva, Kotor
30. 11. 2019.

Podgorica
30. 11. 2019.

Podgorica
30. 11. 2019.

Podgorica, Nikšić, Cetinje, Budva, Bar
26. 11. 2019.

Podgorica
01. 11. 2019.