Konkurs
Mjesto rada
Rok prijave

Finska
10. 03. 2019.

Herceg Novi
25. 02. 2019.

Prčanj, Kotor
28. 02. 2019.

Prčanj, Kotor
28. 02. 2019.

Petrovac, Budva
31. 03. 2019.

Bijela, Herceg Novi
03. 01. 2019.

Crna Gora
Do popunjenja pozicije